På söndag den 17 november är det världsprematurdagen, som uppmärksammas med seminarium och föreläsningar på Östra sjukhuset redan på torsdag 14 november. Du som är journalist är välkommen att delta.

På Östra sjukhuset i Göteborg arbetar man i team runt samhällets minsta medborgare; barn som föds för tidigt. I Sverige kan vi rädda barn som är födda redan i vecka 22 – och vården fortsätter ända fram till skolåldern.

– De flesta tidigt födda barn utvecklas normalt och har god hälsa. Men barn som föds mer än tre månader för tidigt löper stora risker för försenad psykomotorisk utveckling. Det kan röra sig om inlärningssvårigheter, ADHD, autismspektrumtillstånd och påverkan på lungfunktion samt tarm och tillväxt. Därför finns ett nationellt uppföljningsprogram med mål att alla barn som har nytta av tidiga stödinsatser får det, till exempel genom anpassad skolstart, säger Svetlana Najm, läkare och sektionschef neonatal.

Varje år föds 6 500 barn för tidigt i Sverige. Antalet växer stadigt då bättre teknik, som till exempel respiratorer, ger sjukvården möjlighet att rädda fler för tidigt födda än tidigare. På Östra sjukhuset arbetar ett team med olika professioner kring dessa barn och deras familjer.

På torsdagen den 14 november träffas patientförening, forskare, vård, skola och politiker för att diskutera barnens framtid. Inbjudan har gått ut i hela regionen och media är välkommen att delta. Se bifogad pdf för programmet.

Länk för anmälan till seminarium 14 november

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.
Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000