För tredje året i rad vill Timrå kommun veta hur medborgarna upplever livskvalitet, service och klimatsmart liv. – Vi har vässat oss från år till år och får överlag fint omdöme från våra medborgare men det finns önskemål om förbättringar, säger Marie Zetterlund, kommunikations- och marknadsansvarig, Timrå kommun.

Vision 2025

Bakgrunden till enkäten vilar i kommunens visionsarbete, Timrå – en stark kommun i en växande region, som pågått sedan januari 2016. Enkätfrågorna ingår i utvärderingsarbetet för att se vilken riktning arbetet tar.

Vid den senaste mätningen, augusti 2018, deltog nästa 300 personer och majoriteten utgjordes av kvinnor i åldern 45-54.

– Vi får nöjdare och nöjdare medborgare. Fler väljer att ge svaret alltid på god livskvalitet, service och att man kan leva klimatsmart, säger Marie Zetterlund.

Vid den senaste mätningen fanns önskemål om mötesplatser, städade utemiljöer, ökad tillgänglighet i offentliga miljöer, hälsosammare restauranger, fler e-tjänster och snabbare beslut från kommunen.

– Vi har påbörjat vår digitaliseringsresa och det ska bli intressant att se om medborgarna har uppmärksammat det, avslutar Marie Zetterlund.

På kommunens webbplats finns en länk till frågeformuläret. Enkäten tar cirka 3 minuter att svara på och man är helt anonym. Frågorna redovisas i tabellform och fram till den 18 augusti kan man svara på frågorna.

Viktigt att poängtera är att var och en som svarar utgår från sina förutsättningar och kunskaper. Det kan vara svårt att beskriva livskvalitet och det kan betyda olika för olika personer.

Länk till enkät: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=763924X184898729X57836
Mer information: Andreaz Strömgren, kommunchef, tfn 060-16 31 23 


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt