För fjärde året i rad vill Timrå kommun veta hur medborgarna upplever livskvalitet, service och klimatsmart liv.

Vision 2025

Bakgrunden till enkäten vilar i kommunens visionsarbete, Timrå – en stark kommun i en växande region, som pågått sedan januari 2016. Enkätfrågorna ingår i utvärderingsarbetet för att se vilken riktning arbetet tar.

Tidigare resultat

Vid den senaste mätningen, augusti 2019, deltog över 200 personer och majoriteten utgjordes av kvinnor i åldern 55-64.

Mätningen visade bland annat önskemål om mötesplatser, städade utemiljöer, ökad tillgänglighet i offentliga miljöer, hälsosammare restauranger, fler e-tjänster och snabbare beslut från kommunen.

– Vid samtliga mätningar har vi fått nöjdare medborgare och vi tar till oss synpunkterna, säger Andreaz Strömgren, kommun och fortsätter:

– Vi samverkar med flera aktörer för att göra det enklare att leva, växa och mötas. Ett bra exempel på det är samverkansavtalet med Mittuniversitet där vi bland annat arbetat med användarupplevelse av våra e-tjänster. Det är i dialog och samverkan vi utvecklas och tillmötesgår våra medborgare, företagare och besökare.  

Enkät 2020

På kommunens webbplats finns en länk till frågeformuläret. Enkäten tar cirka 3 minuter att svara på och man är helt anonym. Frågorna redovisas i tabellform och fram till den 17 augusti kan man svara på frågorna.

Viktigt att poängtera är att var och en som svarar utgår från sina förutsättningar och kunskaper. Det kan vara svårt att beskriva livskvalitet och det kan betyda olika för olika personer.

Länk till enkät: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=895422X231320017X10493


Mer information: Andreaz Strömgren, kommunchef, tfn 060-16 31 23


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt