Bilder från Timrå Fotograf/Källa: Marie Zetterlund, Pär Olert

Nu öppnar Timrå kommun en enkät om livskvalitet, service och klimatsmart liv i syfte att få in information från Timråborna hur de just upplever livskvalitet, service och möjligheten till ett klimatsmart liv i kommunen.

– Viktigt att poängtera är att var och en som svarar utgår från sina förutsättningar och kunskaper. Till exempel kan min syn på livkvalitet vara helt annorlunda om jag jämför med min granne, säger Yvonne Westerlund, ekonomichef, Timrå kommun.

Vision 2025

Sedan januari 2016 har kommunen inlett ett nytt visionsarbete, Vision 2025 – Timrå en stark kommun i en växande region! Enkätfrågorna ingår i utvärderingsarbetet för att se vilken riktning arbetet tar.

– Frågorna rör inte enbart Timrå kommuns verksamheter utan det gäller Timrå i stort. Service kan till exempel vara den hjälp man får i matvarubutiken, säger Yvonne Westerlund.

På kommunens hemsida finns en länk till frågeformuläret. Enkäten tar cirka 3 minuter att svara på och man är helt anonym. Frågorna redovisas i tabellform och fram till den 3 maj kan man svara på frågorna.

Uppföljning

Kommunen kommer att ha den här externa enkäten som bas i visionsarbetet. Frågorna kan vara de samma eller ändras beroende på arbetets utveckling.

– Vi kommer att genomföra några enkäter nu och då för att kunna stämma av vårt arbete. Om vi inte utvärderar våra insatser vet vi heller inte vilken riktning vi på väg åt, avslutar Yvonne.

Länk till enkät: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=282359X56502867X36335

Mer information: Yvonne Westerlund, telefonnummer. 060-16 31 00Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt