Nu öppnar Timrå kommun en enkät om livskvalitet, service och klimatsmart liv i syfte att få in information från Timråborna om hur de just upplever livskvalitet, service och möjligheten till ett klimatsmart liv i kommunen.

– Vi genomför den här enkäten för tredje året och den ger oss en bra fingervisning om vad Timråbor tycker om livskvalitet, service och klimatsmart liv, säger Marie Zetterlund, kommunikations- och marknadsansvarig, Timrå kommun.

Vision 2025

Bakgrunden till enkäten vilar i kommunens visionsarbete, Timrå – en stark kommun i en växande region, som pågått sedan januari 2016. Enkätfrågorna ingår i utvärderingsarbetet för att se vilken riktning arbetet tar.

– Frågorna rör inte enbart Timrå kommuns verksamheter utan det gäller Timrå i stort. Service kan till exempel vara den hjälp man får i matvarubutiken, säger Marie Zetterlund och fortsätter:

– Viktigt att poängtera är att var och en som svarar utgår från sina förutsättningar och kunskaper. Det kan vara svårt att beskriva livskvalitet och det kan betyda olika för olika personer.

På kommunens webbplats finns en länk till frågeformuläret. Enkäten tar cirka 3 minuter att svara på och man är helt anonym. Frågorna redovisas i tabellform och fram till den 2 september kan man svara på frågorna.

Länk till enkät: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=613888X133208369X47693

Mer information: Marie Zetterlund, telefonnummer. 060-16 34 22


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt