Energi-och klimatstrateger från Kalmar län deltog på internationellt möte på ön Gozo, Malta för att diskutera hur man ska minska klimatpåverkan t.ex. genom att införa elfordon i den kommunala fordonsflottan.

Västerviks kommuns representant Mikael Nyman var inbjuden av Energikontor Sydost till ett internationellt erfarenhetsutbyte på ön Gozo på Malta där elva europeiska regioner deltar.  

”Det är väldigt nyttigt att se hur man jobbar på andra platser i Europa. Vi har många likheter trots olika förutsättningar”, säger Mikael, som presenterade delar av Västerviks klimatarbete, som elbilar och värmekameror som ingår i energirådgivningen.  

De närmare fyrtio deltagarna samlades under ett seminarium som syftade till att diskutera och utbyta erfarenheter om hur offentlig sektor ska agera föregångare för att minska klimatpåverkan. Västerviks kommuns arbete med att minska bensin och dieselbilar var ett av de goda exemplen. Även på Malta pågår ett intensivt arbete för att ersätta fossila fordon med förnybara bränslen, tex elfordon. Förutsättningarna skiljer sig mycket dels genom hur den offentliga sektorn är uppbyggd med mycket små kommuner. 

Interreg Europe-projektet SUPPORT ska stötta Kalmar län så att kommunala energi-och klimatplaner harmoniserar med den regionala strategin. SUPPORT ska bidra till minskade luckor i genomförandet av kommunernas klimatplaner och bidra till en mer effektiv användning av tillgängliga finansieringsmöjligheter. Projektet ska även förstärka regionernas samordnings-och stödroller, samt fokusera på att utveckla mer kostnadseffektiva åtgärder. För att uppnå dessa mål, samt bidra till att uppnå EUs mål om energieffektivitet och förnybara energikällor, kommer konsortiet i SUPPORT bland annat att arrangera olika interregionala utbildningstillfällen, workshops och andra event för att främja kunskapsutbyte mellan partners, samt mellan partners och intressenter.  

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56