Timrå kommuns förslag till ny översiktsplan med sikte mot 2035 innebär bland annat att nya områden i tätorterna för minst 900 bostäder pekas ut. Kommunen vill fortsätta att stärka företagsklimatet och redovisar därför förslag på sju nya näringslivsområden, bland annat ett vid Midlanda. I planen redovisas också flera områden för boende i strandnära lägen. Nu uppmanar kommunen medborgarna att tycka till om förslaget.

Kommunstyrelsen beslutade i mars att förslaget till ny översiktsplan ska ställas ut under minst två månader. Vi har tagit hänsyn till en del av de synpunkter som vi fick under samrådet, säger Håkan Eriksson, planarkitekt, Timrå kommun.

Planen har bearbetats efter de synpunkter som kommunen fick under samrådet vid årsskiftet 2016/2017. Alla inkomna yttranden från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse och i den redovisas om och på vilket sätt synpunkterna har beaktats.

Det bearbetade planförslaget ställs ut för allmänheten under tiden 16 mars - 16 maj 2018.

Utställningshandlingarna finns på följande platser:

  • Kommunhusets reception, Köpmangatan 14
  • Biblioteket i Timrå
  • Söråkers Folkets Hus
  • Kommunens näringslivskontor, Terminalvägen 10

Man kan lämna in sina synpunkter på översiktsplanen fram till den 16 maj 2018, skriftligen, antingen via vår e-tjänst, per e-mejl till timra.kommun@timra.se eller per post till: Timrå kommun, Samhällsenheten, 861 82 Timrå.

Mer information om planhandlingar www.timra.se/op2035
Mer information: Håkan Eriksson, planarkitekt, Timrå kommun, tfn:060-16 34 02Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt