Hjälptelefonen som ska ge stöd vid misstankar om våldsbejakande extremism är sedan kl 12.00 åter igång i Eskilstuna kommun.

-          Vi har en handlingsplan för hur vi ska arbeta mot våldsbejakande extremism i Eskilstuna, där hjälptelefonen har varit en av alla aktiviteter. Därför är det inte acceptabelt att hjälptelefonen har varit avstängd under en tid, säger Annelie Nyström (M), kommunalråd och ordförande för Trygga Eskilstuna.

Eskilstunas handlingsplan mot våldsbejakande extremism togs fram för ett år sedan. Aktiviteter som hittills har genomförts är bland annat utbildning av medarbetare, samverkan med religiösa samfund och polis. En följd av handlingsplanen har varit att starta en hjälptelefon som kan användas internt inom kommunkoncernen men även av invånare. Av okänd anledning har telefonen stängts av innan en annan lösning har funnits på plats.  

-          Vi har nu fått igång hjälptelefonen igen, det har haft högsta prioritet. Jag vet att det har gjorts en hel del insatser under hösten 2015. Bland annat har hittills 60 personer fått utbildning. Jag kommer nu se över vad som har gått fel och vilka åtgärder vi behöver vidta för att säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med handlingsplanen, säger Pär Eriksson, kommundirektör.

Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism ska revideras och beslut om en ny ska fattas i oktober av kommunfullmäktige.

Mer information:
Pär Eriksson, kommundirektör, 070-167 21 45
Annelie Nyström (M), kommunalråd och ordförande i Trygga Eskilstuna, 070-086 65 06
Kontakt


Eva Norberg

kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

070-089 37 38