10 december samlas representanter från Blekinges kommuner och kommunala bolag i Rådhussalen i Karlshamn för en heldagsutbildning i ”nudging” – konsten att ”knuffa” människor i en önskvärd riktning för att skapa positiv förändring, som ett verktyg i arbetet för att bidra till ett hållbart Blekinge. Dagen arrangeras av Energikontor Sydost och Karlshamns kommun på uppdrag av Länsstyrelsen.

I Länsstyrelsen Blekinges regionala åtgärdsprogram 2017 - 2020 för de sexton nationella miljömålen, ingår flertalet åtgärder som ska främja den omställning som krävs för att skapa ett hållbart samhälle. I detta arbete kan ”nudging” vara ett viktigt verktyg. Med anledning av detta arrangerar Energikontor Sydost tillsammans med Karlshamns kommun ett nudging-seminarium 10 december i Karlshamn för offentlig verksamhet och kommunala bolag. Beteendeanalytiker Evelina Gunnarsson från iNudgeyou håller i dagens utbildning. Medverkar gör också fastighetsbolaget Olofströmshus som på eftermiddagen kommer att presentera ett verkligt case för deltagarna att lösa med hjälp av nudging. Olofstöm deltar i Interreg-projektet Low Carbon Logistics och deras pilotprojekt handlar om att införa lastcyklar med anknytning till utmaningen att minska koldioxidutsläppen från transporter.
 

Tid: 10 december, kl 08.30 – 15.45

Plats: Rådhussalen, Rådhusgatan 10, Karlshamn

 

För mer information, kontakta

Hanna Everling, kommunikatör, Energikontor Sydost   

tel:0766-20 92 47, hanna.everling@energikontorsydost.se

 

              

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 
Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56