Sverigedemokraterna har tagit sig in som vågmästare i en rad kommuner. Men att SD är ett potentiellt underlag för en styrande minoritet betyder dock inte automatiskt att partiet får en avgörande roll. Styrande minoriteter kan göra upp om budget och sakfrågor med andra partier, med hoppande majoriteter. Då hamnar SD vid sidan av. Det skriver David Karlsson, docent i offentlig förvaltning, som i skrivit om vågmästare i RJ:s årsbok 2012/2013 tillsammans med Mikael Gilljam. Ett allvarligt problem i kommuner är att det inte finns någon formaliserad parlamentarism i kommunallagen, men trots den formella rättsosäkerheten har politiker i kommuner och landsting ändå funnit vägar att hantera verkligheten. Nu återstår att se om våra rikspolitiker kan uppamma samma demokratiska ansvarstagande och lära av kommunerna, skriver David Karlsson.

Läs hela inlägget på rj.se

Läs mer om RJ:s årsböcker på vår webb (http://www.rj.se/Var-forskning/Arsbocker/Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435