Avfall Sverige kan nu presentera ny statistik om svensk avfallshantering på läns- och kommunnivå. Rapporten ”Hushållsavfall i siffror” innehåller uppgifter om avgifter, hur mycket avfall som samlas in, hur nöjda kunderna är med avfallshanteringen och mycket mer.

Falun är bäst i Sverige på avfall. Det visar en sammanvägning av nyckeltal som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt, som kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd, avfallstaxa, kostnader, andel förpackningar och tidningar i soppåsen med mera. Falun hade högst poäng med 88,3 av maximala 100, följt av Trollhättan med 87,5 och Ludvika med 84,1 poäng. Falun har mycket nöjda kunder, hög matavfalls- och materialåtervinning och relativt små avfallsmängder. För detta fick Falun motta Avfall Sverige-utmärkelsen ”Årets Avfall Web-kommun” tidigare i år.

Många kommuner mäter regelbundet vad kunderna tycker om avfallshanteringen i kommunen. Det kan gälla hämtning av kärl- och säckavfall, besök på återvinningscentraler och vad kunderna tycker om tillgängligheten. Förtroende för och information om kommunens återvinning ingår också i undersökningarna. Sollefteå har Sveriges nöjdaste avfallskunder om man väger samman resultat från kundenkäter. Sollefteå fick 87,5 poäng före Borlänge med 87,1 och Karlstad med 84,7 poäng. I fjol vann Borlänge före Sollefteå.

Hässleholm hamnar högst på 10 i topp-listan när det gäller miljö inom avfallshanteringen, som till exempel miljövänliga drivmedel, materialåtervinning samt matavfall till biologisk behandling och återföring av näring till jordbruksmark. Bästa resultat för återvinningscentraler hittar vi i Västra Mälardalens kommunalförbund som består av Arboga, Köping och Kungsör.

Fakta kring behandlingen av hushållsavfall på nationell nivå publicerar Avfall Sverige i juni varje år i skriften ”Svensk Avfallshantering”. Där kunde vi senast redovisa att nästan 4,4 miljoner ton hushållsavfall behandlades 2012, 460 kg per invånare. Svenska kommuner har tagit ett stort ansvar för att minska avfallet och mängden farliga ämnen i det avfall som uppstår. Att förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfallstrappan och det arbetet är högt prioriterat, vilket också avspeglas i Avfall Sveriges vision ”Det finns inget avfall”.

För mer information kontakta

Jenny Westin, Avfall Sveriges rådgivare för statistik, upphandling och avfallstaxor.
Direkttel. 040-35 66 15, mobil 070-518 40 45, jenny.westin@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, mobil 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se Bifogade filer

 avfallsstatistik.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20