Maureen Odora Hoppers, kommunikationschef på Riksteatern, är årets alumn vid Södertörns högskola. Fotograf/Källa: Sören Vilks

Södertörns högskola har utsett Årets alumn 2019 och inledningen på juryns motivering talar sitt tydliga språk: ”…kommunikationsstrategen med det stora hjärtat och den orubbliga tron på allas lika rätt och förmåga. I närmare två decennier har hon med entusiasm och engagemang verkat för att stärka människors möjligheter i samhället…” I år går utmärkelsen till Riksteaterns kommunikationschef, Maureen Odora Hoppers.

– Det känns jätteroligt, säger Maureen. Jag minns tiden på högskolan väl, både som student och när jag började arbeta där efter examen. Det öppna sätt på vilket jag togs emot på Södertörn har också präglat mitt fortsatta yrkesliv, att dela med mig och öppna vägar för andra.  

Maureen tog sin magisterexamen i historia på Södertörns högskola år 2003. Därefter har hon arbetat hos Axfoundation som kommunikationsansvarig samt med social hållbarhet och integrationsprojektet ÖppnaDörren, varit kommunikationschef på Mångkulturellt centrum i Fittja samt styrelseledamot i CinemAfrica och Project Playground. Maureen har arbetat med internationella alumnrelationer hos Svenska institutet samt som expert i genus- och mångfaldsfrågor hos fackförbundet DIK. Hon är också en av grundarna till den ideella föreningen MeR Barnkultur.

Vintern 2018 blev Maureen Odora Hoppers ny kommunikationschef på Riksteatern, Sveriges största producerande turnéteater, med visionen att skapa och förmedla scenkonst som är för alla, överallt. Sedan förra året sitter hon även som styrelseordförande i mediehuset Fanzingo som verkar för att unga ska nå ut med sina idéer och berättelser i media. Hon sitter även i styrelsen för Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

För åttonde året i rad delar Södertörns högskola ut priset Årets alumn till en tidigare student vid lärosätet som är ”en god förebild för andra studenter och som presterat och engagerat sig lite utöver det vanliga i sin karriär eller i andra sammanhang.”

Hylla Årets alumn
Maureen tar emot utmärkelsen den 5 februari när ”Södertörn hyllar” arrangeras. En dag då Södertörns högskola uppmärksammar såväl tidigare studenter som nuvarande lärare och nyblivna professorer. Välkomna!

Juryns motivering
”Maureen Odora Hoppers är kommunikationsstrategen med det stora hjärtat och den orubbliga tron på allas lika rätt och förmåga. I närmare två decennier har hon med entusiasm och engagemang verkat för att stärka människors möjligheter i samhället. Med sitt ihärdiga arbete för ökad inkludering och mångfald är Maureen inget mindre än en sann inspirationskälla. Efter magisterexamen från Södertörns högskola kan listan över bedrifter göras lång men den röda tråden är tydlig – strävan efter ett bättre samhälle. Maureens långa arbete för social hållbarhet och representation har berört och skapat nya förutsättningar för många människor. Hon utsågs 2017 till en av Sveriges Superkommunikatörer och hennes brinnande engagemang för barn och unga, integrations- och jämlikhetsfrågor är något utöver det vanliga. Genom sitt driv och inspirerande ledarskap är Maureen en förebild för nya generationer av studenter och en stark ambassadör för Södertörns högskola.”

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876