Kommunstyrelsen har beslutat att inte förlänga tidsfristen för företaget With you Wifsta för att bebygga Vivsta gamla skola. Dagens beslut innebär att ansvaret återgår till Timrå kommun mot köpesumman.

– Utifrån avtalsläget som vi stod inför, att antingen förlänga tidsfristen för fullgörande av byggnadsskyldigheten eller låta området gå tillbaka till kommunen, valde en enig kommunstyrelse att återta det. Styrelsen gör bedömningen att Vivsta skola och området runt densamma har stora möjligheter att bli ett attraktivt bostadsområde, och med beslutet vill styrelsen ta bättre kontroll över den utvecklingen, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Dalin.

Det var den 28 mars 2018 som fastigheten Vivsta 19:1, Vivsta gamla skola, såldes till företaget With you Wifsta. Köpeavtalet innehåller en byggnadsskyldighet, en påbörjad byggnation av 20 bostäder, som ska infrias inom två år från avtalets undertecknande, det vill säga senast 28 mars 2020. Bolaget har ansökt om en förlängning av fristen, men som nu en enig kommunstyrelse har beslutat att inte förlänga.

– Under ärendets beredning ställdes en tydlig fråga till ägaren om de var villiga att ta bort ”inbetald köpeskilling ska återbetalas till köparen” och svaret blev nej. Efter en samlad bedömning av materialet i ärendet kom vi fram till att avslå begäran om förlängning, avslutar oppositionsråd Tony Andersson.

Beslutet innebär att kommunen har ansvaret att förvalta och utveckla fastigheten.

 

Mer information:

Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande, tfn: 073-270 95 39.

Tony Andersson, oppositionsråd, tfn: 070-190 36 63.


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt


Marie Zetterlund

Kommunikations- och marknadsansvarig

marie.zetterlund@timra.se

060 - 16 34 22

070 - 191 65 00

Lisa Källberg

Kommunikatör, barn- och utbildningsförvaltningen

lisa.kallberg@timra.se

060-16 31 00

070-208 22 89