- Det blir fult och dyrt när det saknas kompetens för att ta hand om grönytor i bostadsområden, parker och på kyrkogårdar. Det konstaterade Mona Finnström, vd för Fastigo, på ett seminarium i Almedalen om kris i trädgårdsbranschen som arrangerades av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Den gröna sektorn ropar efter kvalificerad arbetskraft. Men allt färre söker till de utbildningsplatser som finns. Klassrummen gapar tomma. På många håll har utbildningarna inom trädgård redan lagts ner.

Totalt behöver hela sektorn nyanställa minst 2 500 personer årligen de kommande åren. Detta ska ställas mot det faktum att det, högt räknat, utbildas omkring 150 personer per år, i hela landet. Det utbildas alltså 16 gånger färre än rekryteringsbehovet!

Ta in praoelevler och öppna för jobbyte

- Vi har en arbetslöshet på sju procent och ändå lyckas vi inte få unga människor att söka sig till utbildningar inom ett område som växer i volym och popularitet och som garanterat skulle leda till jobb! Att ta in praoelever är ett sätt att tidigt visa vilka möjligheter till jobb som finns inom yttre skötsel säger Mona Finnström.

Betty Malmberg (M) ledamot i utbildningsutskottet menade också att vi behöver satsa på livslångt lärande och öppna dörren för fler möjligheter att byta yrke senare i livet.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922