Timrå kommun och Borix har skrivit en avsiktsförklaring gällande bostadsbyggande i Timrå på området Djupängen. Det är entreprenörerna Pigge Werkelin och Roger Albrecht som står bakom Borix, ett bo-koncept med generationsbyggande som grundidé.

Avsiktsförklaringen mellan Timrå kommun och Borix innebär att det kan byggas upp till 450 bostäder under en tioårsperiod.

Det är jättespännande med den här avsiktsförklaringen som bidrar till att stärka Timrås attraktionskraft, säger Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande.

Linda Strid, marknadsutvecklare för bostäder på Timrå kommun, är övertygad om att det här blir starten på nya exploateringar.

Det är mycket glädjande och jag vet redan nu att det blir på ringar på vattnet för att andra exploatörer ska bygga i Timrå, säger Linda Strid.

Med konceptet Borix finns möjlighet för generationsboenden, integration och studentboenden där kostnaderna kan hållas ner.

Konceptet går ut på att man skall kunna få en boendekostnad som egentligen inte blir högre än vad vatten, el och sopor kostar, berättar Pigge Werkelin.

Det var i samband med att Roger Albrecht, VD, Borix, och hans fru tittade på hus som de kom fram till att boendekostnaderna var orimligt höga.

Att större delen av inkomsterna skall gå till boende är fel. Livet handlar om så mycket mer än att bara bo, säger Roger Albrecht.

Sedan tiden med Sundsvallsflyg, där både Pigge Werkelin och Roger Albrecht var aktiva, finns bara positiva erfarenheter av bra samarbete.

Vi såg en hungrig kommunstyrning och bra företagande. Vi ser verkligen fram emot att återigen samarbeta med regionen, säger Roger Albrecht.

I mötet med tjänstepersoner och politiker i Timrå, så finns det en vilja och ett mod som vi tror på när det gäller vårt unika projekt, säger Pigge Werkelin.

Näringslivschef Christian Söderberg ser att trycket är stort med många intressenter som vill bygga och etablera i Timrå. 

Det handlar både om bostäder och om stora näringslivssatsningar. Timrå kommun skall vara en möjliggörare för etableringar och investeringar. Pigge och Rogers satsning med Borix i Timrå tycker jag är ett starkt bevis på att detta arbete fungerar väl i Timrå, säger Christian Söderberg. 

Borix satsning görs tillsammans med lokala entreprenörer i form av Anders Göransson och Peter Hugozon. Borix tittar på hela Sverige och Timrå är den ort där bemötandet och förutsättningarna är gynnsamma. 

Så positivt att fler uppmärksammar att Timrå växer. Vi hälsar dessa entreprenörer varmt välkomna till Timrå, säger Tony Andersson, kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Mer information om avsiktsförklaringen och Borix lämnas av:

Ewa Lindstrand, 070-551 85 58
Christian Söderberg, 070-235 51 51 
Roger Albrecht, 072-241 17 11 


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt