Västra Götalandsregionen ger 300 000 kronor till Rädda Barnens internationella arbete för utbildning och rådgivning. Det är pengar som skulle använts till en julgåva, till medarbetarna på Västra Götalandsregionens koncernkontor, som nu regionstyrelsen beslutat att istället ge till Rädda Barnen

–  I den svåra flyktingsituation och nöd som råder i världen, väljer vi i år att ge julgåvan till Rädda Barnen istället för till medarbetarna. Samtidigt vill vi att ge en gåva som bidrar till att medarbetarna kan känna engagemang och delaktighet i hur gåvan omhändertas, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Pengarna från Västra Götalandsregionen ges till Rädda Barnens katastroffond och ska användas för att genomföra utbildning och rådgivning inom Rädda Barnens internationella arbete. Rädda Barnen finns idag på plats både i länder som barn och familjer tvingas fly ifrån och i transitländer. Som en del i arbetet ges utbildning, stöd och rådgivning till flyktingar och volontärer.

Koncernkontoret, som är Västra Götalandsregionens ledningsförvaltning, har sammanlagt 1450 anställda. Tidigare år har medarbetarna fått någon form av julgåva från arbetsgivaren men år är avsikten istället att gåvan ges som hjälp till att hjälpa.

För en offentligt ägd organisation, med huvuduppdrag att ge invånarna god hälso- och sjukvård och ansvara för utveckling och kollektivtrafik i länet, är det i de flesta fall inte tillåtet att ge pengar till andra ändamål. Med stöd i lagen får Västra Götalandsregionen dock lämna vissa former av bistånd till internationella hjälporganisationer. Det gäller då bistånd för hjälp till ett land i en pågående nödsituation, eller för hjälp i en svår situation som är en följd av en nödsituation. Stödet får endast ges för att genomföra utbildning och rådgivning.  

Västra Götalandsregionen kommer att följa upp att pengarna från julgåvan används på rätt sätt.

Beslutet att ge julgåvan till Rädda Barnen fattades av regionstyrelsen vid tisdagens sammanträde i Vänersborg.

Övriga beslut i regionstyrelsen den 17 november

Kommentarer till samanträdet kan finnas på partiernas hemsidor

Handlingar till sammanträdet

Regionstyrelsens ledamöter 

Kontaktpersoner

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65. Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson, 0730-98 48 00.
Kommunikatörer: Niclas Samsioe 0706-98 06 35.

Om regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av femton heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingarVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se