Läs- och skrivsvårigheter kan vara ett hinder i arbetslivet, men med rätt strategier kan dessa hinder omvandlas till möjligheter. Den 17 maj arrangeras i Västerås en konferens om dyslexi i arbetslivet. Den vänder sig till alla som arbetar med personalfrågor och som möter anställda med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter.

Mellan fem och åtta procent av befolkningen har dyslexi. Det innebär att de har svårt med att avkoda text. Det finns inget samband mellan dyslexi och intelligens, tvärtom upplevs många med dyslexi som kreativa och uppfinningsrika. Med mer kunskap om dyslexi på arbetsplatserna kan vi skapa en miljö där anställda med dyslexi bättre kan komma till sin rätt

Bland föreläsarna finns universitetslektor Christina Hellman och rådgivare Inger Rålenius, som själv har dyslexi. Representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Svensk Talteknologi berättat om vad man kan göra för att skapa en dyslexivänlig arbetsplats.

Läs hela programmet

Konferensen äger rum tisdag 17 maj 2016 kl 12.30 – 16.30 på Aros Congress Center Västerås. Den arrangeras i samarbete mellan Dyslexiförbundet FMLS, Svenska Dyslexiföreningen och Svensk Talteknologi. 

För anmälan och andra frågor kontakta samordnare Inger Rålenius 08-665 17 08 eller inger.ralenius@dyslexi.orgDyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Bengt-Erik Johansson

förbundsordförande

bengt-erik.johansson@dyslexi.org

070-238 63 20

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780