Profilbild

Socialdemokraternas kongress har nu fattat beslut om politiken på LSS-området. Beslutet, som fattades efter att kongressen krävt en rad ändringar, innehåller bland annat tillägg om att intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla och att det ska vara möjligt att jobba och vara förälder även för den som har barn med funktionsnedsättning.

- Vi är glada för att vi har de socialdemokratiska ombuden på vår sida, att de driver LSS-frågan och att de ger regeringen bakläxa, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

- Men hur välbehövligt detta kongressbeslut än är så löser det inte det akuta läget just nu. Regeringen måste ge nya order till Försäkringskassan: Stoppa indragningen av assistansbeslut till barn och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar och bevilja insatser efter behov, säger Maria Persdotter.

Kongressbeslutet innehåller också ett tillägg om att förtroendet för reformen ska stärkas, ett förtroende som är kraftigt skadat efter mängder av vittnesmål om hur barn och vuxna med omfattande behov har fått sin personliga assistans indragen det senaste året.

- Jag utgår från att partiledningen tar till sig av det starka budskapet från kongressen och att vi nu får se en ändrad inriktning i den socialdemokratiska politiken på LSS-området, säger Maria Persdotter.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31