Barometerindikatorn steg två enheter mellan maj och juni i år. Sedan bottennoteringen i april 2009 har indikatorn stigit drygt 40 enheter. Den ligger nu på en nivå som signalerar att stämningsläget bland företag och hushåll är betydligt starkare än normalt.

Företag: Expansiva sysselsättningsplaner i näringslivet

Konfidensindikatorn för näringslivet backade en enhet i juni, men den ligger fortfarande betydligt över det historiska genomsnittet. Minskningen i juni beror på att indikatorerna för såväl detaljhandel som privata tjänstenäringar föll tillbaka.

Hushåll: Hushållens syn på svensk ekonomi allt ljusare

Hushållens konfidensindikator (CCI), som mäter synen på den egna och den svenska ekonomin, steg under juni med 3,2 enheter till 22,0. Det innebär att synen på det ekonomiska läget är avsevärt mer positiv än normalt. Hushållens uppfattning om ekonomin i Sverige var betydligt mer positiv i juni än i maj och makroindex steg med hela 9,3 enheter till 36,8. Synen på den egna ekonomin är något mer pessimistisk än månaden innan, men nivån på mikroindex ligger fortfarande över genomsnittet.

 

För mer information kontakta:

Roger Knudsen, enhetschef Konjunkturbarometern, tel: 08-453 59 06 eller 070-491 36 04

Maria Andersson, ansvarig Konjunkturbarometern Hushåll tel: 08-453 59 52

Sarah Hegardt Grant Informationschef Konjunkturinstitutet tel: 08-453 59 11 mobil: 070-267 80 41Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11