Går det att spå in i den framtida konjunkturutvecklingen? Vi på Företagsöverlåtelser.se har gjort en enkel ansats till detta och vi har träffat rätt, åtminstone denna gång.

Hur vi gjort kan du läsa här. Egentligen är det en väldigt enkel metod, men som ändå tycks ha hög träffsäkerhet. Artiklen bifogas även som bilaga. Den är fri att använda om källan anges.

Hälsningar 

Företagsöverlåtelser.se


Hos oss på Företagsöverlåtelser ® hittar du företag som säljes med en enkel sökning. Sök efter företag i hela Sverige i flera branscher. Välkommen!Ämnen

Arbetsliv Hälsa, sjukvård, läkemedel Industri, tillverkning Brott, juridik, rättsfrågor Miljö, energi Offentlig sektor Politik Skogsbruk Sociala frågor Bygg, fastighet Tjänster, konsult, service Turism Undersökningar, rapporter Utbildning Vetenskap, teknik Ideell verksamhet Riksdag & Regering Fackliga frågor Asyl- och migrationsfrågor Miljöteknik, återvinning Undersökningar Statlig, kommunal förvaltning Data, Telekom, IT Miljöpolitik Energifrågor Hållbarhetsfrågor/CSR EU-frågor Naturresurser Skola Energi PR, kommunikation Infrastruktur, kommunikation Hälso-, sjukvård Hotell-, restaurangverksamhet Politik, allmänt Samhälle Rapporter Utredningar Petroleum, olja, gas Ingenjörskonst Natur-, miljövård Universitet, högskola Val Hemelektronik Turistnäring, turism, resor Arbetsmiljö Välfärd Webbtjänster Juridik Underhållning Byggnadsindustrin, branschfrågor Fastigheter, fastighetsförvaltning Företagande, allmänt Säkerhet Internationella avtal, samarbeten Vuxenutbildning Nya produkter, tjänster Tåg, spårtrafik Partnerskap, samarbeten Arkitektur Internationellt Organisationer Sociala villkor Skogsbruk, skogsvård Undervisning, lärande Elektroniska affärer, kommunikation Semester Miljöförstöring Offentlig ekonomi Arbetsmarknadsfrågor Ny media Telekommunikation, mobiltelefoni Vetenskap, allmänt Design Sjöfart, fartyg, hamn Pappersindustri Hälsa, dieter, etc Skogs-, träindustri Teknologi, allmänt Plast-, gummiindustri Beteendevetenskap Företagsutbildning Entreprenadfrågor, maskiner Regering Arbetslöshet Innovationer, uppfinningar Samhällsvetenskap Anställningsfrågor, kollektivavtal Spa, hälsa, friskvård Medicinsk forskning Hälsoorganisationer Medicin, läkemedel Riksdag Rättsfrågor Juridik, rättsväsendefrågor Radio, tv Utrikespolitik Oroligheter Reklam AMF Tjänstepension Nyheter AMF kommenterar Årsredovisning AMF pension Hållbarhetsrapport Nyheter Fackligt Partier, rörelser Ekonomi Nya publikationer Tidningar, tidskrifter Utbildningsvetenskap Försäljning Naturfrågor Ekonomipolitik Finans-, valutafrågor Webbmedia Vetenskapliga institutioner Diplomati Datorspel Datorstödd konstruktion, design Rättsvetenskap Skogs- och jordbruksvetenskap Finans Finans, aktier, privatsparande Marknad, börs Datorer, datateknik, programvaror Förvärv, fusioner Detaljhandel Ekonomi, finans Företagande

Kontakt


Peter Tovman

Kontaktperson

info@foretagsoverlatelser.se

073 718 10 06