Omslag Tryggare rum Fotograf/Källa: Omslag: Moa Schulman

För konfirmanden är det viktigt att känna trygghet och tillit, att bli bemött med respekt och bli bekräftad precis som en är. Boken Tryggare rum ger er som ledare verktygen att få syn på normer som begränsar och stänger ute. Berättelser från verkligheten analyseras och ni får konkreta metoder för att skapa en tryggare och mer inkluderande konfirmandverksamhet.

Hur kan jag som ledare skapa en konfirmandverksamhet som är öppen och inkluderande? Hur kan jag göra det möjligt för alla i gruppen att vara sig själva, oavsett vem en är?

Den här boken ger verktyg för dig som är ledare att skapa en konfirmandverksamhet som är ett tryggare rum. Ett tryggare rum är ett rum där du har rätt att, oavsett vem du är, bemötas med respekt och ges möjlighet att delta och vara med i gemenskapen, på lika villkor.

Verktygen i boken bygger på ett normkritiskt förhållningssätt där du som ledare får hjälp att få syn på normer som begränsar och stänger ute. Berättelser från verkligheten analyseras och du får konkreta metoder för att skapa en tryggare och mer inkluderande konfirmandverksamhet -  både på ett förebyggande sätt men även när situationen blivit otrygg och du som ledare behöver gripa in för att återställa tryggheten.

Boken kan med fördel användas och processas tillsammans med hela arbetslaget eftersom det här är frågor som behöver förankras hos alla som leder en grupp. Boken är framtagen i samarbete med Sensus och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr.

Annika Heikkinen är verksamhetsutvecklare på Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr.

Sara Björk är präst i Svenska kyrkan och verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund. De har båda stor vana att föreläsa och hålla i processer i rättighetsbaserat arbete och normkritik både i Svenska kyrkan och i andra sammanhang.

 

Produktinformation

Titel: Tryggare rum, Verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten

Förlag: Verbum AB

Omslag: Moa Schulman

Formgivning och illustrationer: Helena Wikström, Hewidesign

ISBN: 978-91-526-3842-2

Pris från: 169 kr

Utgiven

 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.
Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28