Borrhålslagrets tätt sittande borrhål skapar förutsättningar för aktiv säsongslagring av kyla och värme. Under vintern tas värmen ur berget som då kyls ned några grader. Det nedkylda berget kan sedan användas som källa under sommarhalvåret för produktion av komfortkyla. Används normalt för större fastigheter och industrier. Några bra exempel är IKEA i Karlstad, Uppsala och Helsingborg. Fotograf/Källa: Geotec

Konkurrensverket hotar att stämma Växjö kommun. Bakgrunden är att köpare av kommunala tomter inom vissa områden har tvingats att ansluta sig till den lokala fjärrvärmen. I Konkurrensverkets inlaga framgår att kommunen riskerar vite om inte tvångsanslutningarna upphör.

- I Växjö kommuns svar till Konkurrensverket framgår att man redan har lättat på reglerna. Därmed har konsumenterna i Växjö och i andra städer med motsvarande situation redan vunnit, säger Johan Barth, VD på Geotec.

Det var i juli 2011 som Geotec, Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation, lämnade in en anmälan till Konkurrensverkt. Anledningen var ett utskick från kommunen där det beskrevs att man som köpare av de aktuella tomterna förband sig att ansluta sig till den lokala fjärrvämen. I sin anmälan menade Geotec att kommunen som offentlig aktör inte bara har ett ansvar att tillse att en hållbar utveckling efterlevs. Kommunen har också en särpräglad ställning med lagstadgad ensamrätt för planeringen av kommunens marker.

Kommunen bedriver en säljverksamhet av kommersiell natur och tvångsanslutningarna utesluter andra aktörer från marknaden och begränsar kraftigt konsumenternas valmöjligheter.

- Det känns väldigt bra att Konkurrensverket på allvar tagit tag i frågan och precis som Geotec ser en stor fara med den typ av upplägg som Växjö kommun har och att det kan snedvrida konkurrensen på energimarknaden. Att Konkurrensverket nu väljer att gå vidare med fallet på den här nivån är en tydlig signal och medför att andra kommuner informeras om det olämpliga med den här typen av upplägg, säger Magnus Berg, advokat på Nordic Law och som biträder Geotec.Geotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00