Sommaren 2011 anmälde Geotec Växjö kommun till konkurrensverket. Anledningen var att kommunen villkorade tomtförsäljning med anslutning till det kommunalägda fjärrvärmennätet.

Under två år har Konkurrensverket utrett om anmälan hade substans och har idag fattat beslut att driva frågan till domstol.

- Det är glädjande att Konkurrensverket kommit fram till samma sak som vi, säger Johan Barth, VD för Geotec och den som stod för anmälan. Geoenergibranschen är en av dem som drabbas av den här typen av konkurrenshämmande beslut och alla parter betjänta av hur lagstiftaren ser på frågan.

Nu börjar processen för Konkurrensverket med att driva ärendet och under mitten av 2014 har vi förhoppningsvis ett resultat.

Läs Konkurrensverkets pressmeddelande här och hela stämmningsansökan härGeotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00