Kulturnämnden satsar, med tre olika stöd, cirka 400 000 kronor på kultur i vården. Ett av projektet ska direktsända konserter till vård- och omsorgsinrättningar i Skaraborg.

Det kan vara svårt för äldre, sjuka eller rörelsehindrade som vill uppleva scenkonst att komma iväg på konsert. Studiefrämjandet Södra Skaraborg inleder nu ett projekt där konserter från Vara konserthus sänds till ett 30-tal olika vård- och omsorgsinrättningar i Skaraborg över internet.

Studiefrämjandets satsning möjliggörs genom medel från Västra Götalandsregionens kulturnämnd som beslutat att bevilja projektet 35 000 kronor, som en del i satsningen ”Kultur och hälsa”. Även Folkrörelsen konstfrämjande och Kunskapscentrum för psykisk hälsa beviljas medel för projekten Konstutställning på arbetsplats och Dansa min docka.

Tidigare i år satsade kulturnämnden nästan två miljoner kronor på andra kulturprojekt i vården. Läs mer om det i kulturnämndens tidigare pressmeddelande

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (FP), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.


Bifogade filer

 Bild

 ReleaseVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se