Outi Condit från The Actress Fotograf/Källa: Vincent Roumagnac

Stockholm konstnärliga högskola står värd för Alliances and Commonalities, en internationell konferens om konstnärlig forskning den 25–27 oktober. 28 presentationer av konstnärliga forskare från fem kontinenter kommer att presenteras för 200 deltagare från hela världen. Under konferensen kommer aktuell konstnärlig forskning att presenteras i olika format såsom installationer, workshops, föreställningar, föreläsningar, filmer och paneldiskussioner.

Konferensen Alliances and Commonalities hålls för konstnärer, forskare och studenter med utgångspunkt i den konstnärliga forskningens egna villkor och dess relation till samhället i stort. Alliances and Commonalities kommer dels visa på hur konstnärlig forskning för samman människor och dels på vilka sätt den verkar utanför de institutionella ramarna.

Sverige är världsledande inom det konstnärliga forskningsfältet och där spelar Stockholms konstnärliga högskola med sin unika forskningsprofil en viktig roll. Till konferensen Alliances and Commonalities kommer banbrytande forskare och konstnärer från hela världen. Under tre dagar presenteras forskning där konsten möter och utmanar dels konstområdet men också aktuella samhällsfrågor.

– Vi är mycket glada och stolta över att Alliances and Commonalities har en bred representation och vi är övertygade om att den kommer att belysa och stärka utvecklingen, inte bara av den konstnärliga forskningen utan också hela forskningsfältet nationellt och internationellt. Konferensen är fullbokad och vi planerar redan för en uppföljning år 2020, säger Cecilia Roos, vicerektor för forskning på Stockholms konstnärliga högskola.

Kontakt: Maria Stålhammar
Producent
+46 769 400 319
maria.stalhammar@uniarts.se

Konferensen kommer att äga rum på Stockholms konstnärliga högskola, Linnégatan 87 och på Stockholms dramatiska högskola, Valhallavägen 189.
Datum: 25–27 oktober
Tider: 10.00–17.00
Programmet: http://www.uniarts.se/english/research-development/alliances-commonalities-2018/conference-program

Bild: Outi Condit, skådespelera och doktorand, Uniarts Helsinki. Fotograf: Vincent Roumagnac.
Bifogade bilder: Alex Nowits, doktorand i opera, Stockholms konstnärliga högskola. Fotograf: Oscar Loeser. Cecilia Roos, vicerektor för forskning, Stockholms konstnärliga högskola. Fotograf: Roland Sterner.

 


Stockholms konstnärliga högskola med skolorna DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera, teater och annan scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. Läs mer: uniarts.se


Bifogade filer

 Cecilia Roos

 Alex NowitzKontakt


Kristina Appelqvist

Kommunikationsstrateg

kristina.appelqvist@uniarts.se

+46 (0)8 49 400 014

Monica Engdahl

Kommunikationschef

monica.engdahl@uniarts.se

+46 (0)8 49 400 230

Åsa Edenroth

Kommunikatör

asa.edenroth@uniarts.se

+46 (0)8 49 400 232

Magdalena Marklund

Kommunikatör

magdalena.marklund@uniarts.se

+46 (0)8 49 400 552