Inez Edström ateljéföeståndare Fotograf/Källa: Paul Björkman

I en av kulvertarna under Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan man nu ta del av patienternas egna reflektioner kring sjukvården under pandemin. Idag invigs konstverket ”Ventiler” som består av målningar som speglar covid-19 ur patienternas perspektiv.

– Vi ville aktivera de inneliggande patienterna trots att konstateljéerna både på Östra och Sahlgrenska sjukhuset är stängda på grund av pandemin. Patienterna har skapat bilder av sina egna upplevelser av den här väldigt speciella perioden, säger Stefan Karlsson, verksamhetsledare på Konstateljén inom Psykiatri Affektiva på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Eftersom konstateljéerna inte varit öppna har inneliggande patienter i psykiatrin skapat terapeutiska bilder på avdelning under covid-19-säkra former. Målningarna, som har utförts på runda pannåer, har därefter satts ihop till två större kollektiva konstverk i kulvertarna på Sahlgrenska och Östra sjukhuset. Idag klockan invigs konstverken med en digital vernissage i kulvertarna under Sahlgrenska sjukhuset.

– Det konstnärliga arbetet ger energi och skapar sammanhang och delaktighet. För en del av våra patienter är konsten livsviktig och med den här typen av kollektiva konstnärliga projekt ger verkligen en förståelse för konstens kraft till förändring. För våra patienter är skapandet terapeutiskt och nu hoppas vi nu att konstverken ska glädja andra, både andra patienter och medarbetare.

 

Fakta

Målningarna är 8 meter långa och föreställer ett rörsystem som representerar processen under covid-19. I rörsystemen finns ett 30-tal ventiler cirka 40x40 cm målade av inneliggande patienter inom Psykiatri affektiva.

Konstateljén på Sahlgrenska startade 2017 i form av ett pilotprojekt finansierat av kulturnämnden i Västra Götaland. Östras konstateljé startade 2018 i samma form. Idag drivs verksamheten av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Du som journalist är välkommen att delta på den digitala vernissagen i dag klockan 15 via länk. Anmäl dig via massmedia.su@vgregion.se eller 031-3429600.

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se.

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.

Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens.

031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se

Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess.

Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte.

För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Relaterade bilder


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000