Konsultföretaget Sirona får uppdraget att stötta Region Kronobergs fortsatta utvecklingsresa mot den nära vården och ett nytt akutsjukhus i Växjö.

Sirona har genomfört en första övergripande kartläggning av det totala vårdbehovet i Kronoberg. Nu är det klart att de även får uppdraget att genomföra fördjupade analyser av vårdbehovet och vara stödet i arbetet med att tydliggöra vad det nya sjukhuset ska erbjuda.

– Vi har mycket goda erfarenheter från tidigare samarbete med Sirona och vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete, säger regiondirektör Martin Myrskog.

– Även om Sirona har ett tydligt uppdrag som handlar om utvecklingen av det nya akutsjukhuset i Växjö, så är det viktigt att understryka att deras utredande uppdrag omfattar all hälso- och sjukvård. Vi behöver en god bild av helheten för att vi ska kunna ställa om sjukvården i Kronoberg på det sätt som krävs för framtiden, säger Mikael Johansson (M) regionstyrelsens ordförande.

Läs hela pressmeddelandet.


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt