Korruption och dysfunktionella samhällsinstitutioner är en viktig orsak till både fattigdom och mänskligt lidande.

Korruption och dysfunktionella samhällsinstitutioner är en viktig orsak till både fattigdom och mänskligt lidande.

I ett av de stora forskningsprogram som Riksbankens Jubileumsfond stöder kan nu Bo Rothstein och hans forskargrupp vid QoG-institutet (The Quality of Government Institute at University of Gothenburg) visa på betydelsen av goda samhällsinstitutioner. När samhällsinstitutionerna inte fungerar får det mätbara effekter på såväl fattigdom som på mänskligt lidande. Effekterna av korruption och andra dysfunktionella samhällsinstitutioner har till och med större inverkan på detta än demokrati. 

Detta är en av många grundläggande och viktiga slutsatser som programmet och dess forskare nått. Torsdagen den 7 maj presenterar Bo Rothstein själv och ett antal forskare från programmet  - Marika Bauhr, Andreas Bågenholm, Carl Dahlström, Marcia Grimes, Sören Holmberg, som var med och startade programmet och Anna Persson - några av de många resultaten i Stockholm. 

Slutrapporten kommer att finnas tillgänglig för de intresserade. Den kommer senare också att vara nedladdningsbar via www.rj.se

Plats: 7a Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm, sal Embla på 2:a våning

Tid: 7 maj 13:00 - 15:00 med med efterföljande kaffemingelStiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435