I Riksbankens Jubileumsfonds program Den musicerande människan som leds av Fredrik Ullén vid Karolinska Institutet, studerar forskarna vad musiken betyder för människan, bland annat genom studier av det svenska unika tvillingregistret. Ett projekt handlar om musiken betydelse för hälsan och här kan forskarna visa att musik faktiskt kan påverka hälsan. Där är Töres Theorell, professor emeritus i psykosocial miljömedicin vid Karolinska Institutet ansvarig. Hans forskargrupp har visat att en grupp patienter med tarmsjukdomen IBS som började med körsång en gång i veckan under ett år tenderade att ha en bättre utveckling av magsmärtorna än den patientgrupp som i stället träffades en gång i veckan för diskussioner och föredrag. Det gick även att se kemiska förändringar i kroppen, som att halten av hormonet testosteron var högre hos både kvinnor och män i körgruppen.

– Testosteron hjälper till att bygga upp kroppen, så högre halter avspeglar en bättre förmåga att reparera celler och även lägre stressnivåer, säger Töres Theorell.

I en annan studie fick patienter med kronisk smärta engagera sig i olika estetiska aktiviteter, som dans, musik, bild och drama. Hos dem sågs en egenskattad förbättring av livskvaliteten.

Musikens läkande kraft kan bero på flera olika saker, men Töres Theorell menar att musik och andra estetiska aktiviteter kan vara viktiga för hälsan.

Läs mer om programmet "Den musicerande människan - kultur och arv i samspel" på Riksbankens Jubileumsfonds webbplats.Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435