Regeringens skiftande signaler i de årliga regleringsbreven riskerar att ta fokus från kärnuppdraget och reducera möjligheten för Försäkringskassan att inta en långsiktighet i utvecklingen av sin verksamhet. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport som belyser Försäkringskassans utvecklingsarbete.

 – För Försäkringskassans ledning är det en svår balansgång, mellan att å ena sidan vara lyhörd mot de kortsiktiga politiska signalerna och att å andra sidan värna om kärnverksamhetens långsiktiga behov, säger Inger Solberg som varit projektledare för granskningen.

Stark styrning mot utpekade mål har trängt undan utvecklingsinitiativ kopplade till kärnverksamhetens behov och initiativ som inte ryms inom de utpekade målen. Exempel på detta är att såväl det rättsliga som övrigt stöd till den handläggande verksamheten har hamnat i skymundan.

Sedan en tid tillbaka ingår både effektivitet och rättsliga aspekter på ett tydligare sätt i Försäkringskassan övergripande mål och strategier. Det finns anledning att tro att denna förändring skapar bättre förutsättningar för Försäkringskassan att i större utsträckning värna hela sitt kärnuppdrag jämfört med myndighetens tidigare starka och ensidiga styrning utifrån ett kundperspektiv.

Rapporttitel

Försäkringskassans utvecklingsarbete, Rapport   2016:8

Kontaktperson

Inger Sohlberg 08-58 00 15 59

Mer information


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00