Stockholms stad genomför vartannat år en kartläggning av hemlöshetssituationen i staden. Mätningen visar att hemlösheten har minskat med 9 procent sedan 2014. Det innebär att antalet hemlösa vid mättillfället i år var 2420 personer att jämföra med 2651 personer år 2014. Detta samtidigt som antalet invånare i staden har ökat med 20 928 personer. Sedan 2004 har hemlösheten gått ner från 3363 personer vilket innebär att hemlösheten har minskat med 28 procent på 12 år. Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) menar att minskningen är ett kvitto på stadens mycket ambitiösa hemlöshetsarbete.

- Det är otroligt glädjande att hemlösheten går ner i Stockholm. Detta visar att det går att göra skillnad genom kommunala insatser. Vi måste fortsätta hålla hög takt i bostadsbyggandet och vårt vräkningsförebyggande arbete så att personer inte hamnar i hemlöshet från första början samtidigt som vi jobbar med våra insatser för att personer som lever i hemlöshet ska få en fast bostad, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd Stockholms stad.

Kartläggningen visar att gruppen hemlösa som sover utomhus fortsätter att öka. I 2016 års räkning befann sig 137 personer i denna situation jämfört med 124 personer 2014. För tio år sedan, år 2006, var det 70 personer som sov utomhus enligt kartläggningen. Stockholm har sedan år 1999 en tak över huvudet-garanti. Staden upprätthåller garantin vilket innebär att alla personer som tackar ja till erbjudande om nattlogi får det.

- I Stockholm har vi en tak över huvudet-garanti för att ingen ska behöva sova utomhus och den garantin upprätthåller vi. Men trots detta så fortsätter gruppen som sover utomhus att öka. Dessa personer tillhör den allra mest utsatta bland de som är hemlösa i vår stad och här måste vi växla upp vårt arbete. Vi ska både förstärka vårt uppsökande arbete och satsa mer på insatser såsom Bostad först. Detta är åtgärder som vi redan pekat ut som prioriterade att satsa mer på i budgeten för nästa år, säger Åsa Lindhagen (MP).

I somras presenterade den rödgrönrosa majoriteten en satsning på hemlöshetsarbetet som omfattar 30 miljoner under en treårsperiod enligt upplägget 5 miljoner 2016, 10 miljoner 2017 och 15 miljoner 2018. Läs mer om dessa satsningar här>>

Om Bostad först
Stockholm har traditionellt arbetat med det som kallas för bostadstrappan. Det innebär att en person som är hemlös först får plats på ett härbärge. Därefter får personen avancera genom en trappa som till slut ska leda till en fast bostad. Med Bostad först tilldelas en person en bostad först och inga krav ställs på exempelvis drogfrihet. Eftersom bostad är ett grundläggande behov har bostad först visat sig få positiva effekter på andra sociala problem såsom missbruk och psykisk ohälsa.

Hela kartläggningen bifogas. 

För vidare information

Cecilia Engström, pressekreterare, 076-122 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad

Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad/
Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02