Preliminära siffror från Verket för högskoleservice (VHS) visar ett kraftigt ökat söktryck till Södertörns högskola. Antalet ansökningar har ökat med hela 24 procent jämfört med motsvarande period förra året. Riksgenomsnittet av antalet ansökningar ligger på en 11-procentig ökning.

Den största ökningen är antalet sökande som valt Södertörns högskola i första hand. Antalet förstahandssökande har ökat med hela 37 procent jämfört med samma period förra året.

- Det är glädjande att högskolans söktryck ökat så kraftigt jämfört med riksgenomsnittet. Ökningen beror inte enbart på konjunkturläget utan vi ser en effekt av vår medvetna strategi att fortsätta satsa på kvalitet och attraktiva kurser och program. Ett bra exempel på det är det nya programmet Socialt arbete med storstadsprofil som fått väldigt många sökande och som startar hösten 2009, säger Enrique Arias, högskoledirektör på Södertörns högskola.

Flest antal sökande totalt har högskolans Ekonomiekandidatprogram, medan programmet Journalistik och multimedia har flest antal förstahandssökande. Andra program vid Södertörns högskola som fått många sökande är Internationella ekonomprogrammet, Turismprogrammet och Utveckling och internationellt samarbete.

För statistikuppgifter kontakta:
Lena Gustafsson, handläggare studentavdelningen, Södertörns högskola.
Tel: 08 - 608 4783

Presskontakt:
Mari Gerdin, Informatör, Södertörns högskola
Tel: 08-608 42 09, 076-7854141Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876