Hur bemöter vi i Norden ett förändrat klimat? EU-politiker, toppforskare och näringsliv talar under en nordisk klimatanpassningskonferens om varför det är angeläget att snabba på klimatanpassningsarbetet. På programmet står bland annat hur olika nordiska huvudstäder valt att klimatanpassa samt hur man ska kunna engagera medborgare i klimatanpassningsarbetet. Alla som arbetar med, eller på annat sätt är intresserade av klimatanpassning, är välkomna att delta.

Vad gör vi i Norden när temperaturerna stiger och skyfallen kommer allt oftare? I fokus för Nordic Conference on Climate Change Adaptation (NOCCA) står utbyte av goda exempel på klimatanpassning runt om i Norden och hur vi ska kunna hitta lösningar på olika samhällsutmaningar. Exempelvis diskuteras behovet av modiga politiker och vilka affärsmöjligheter det förändrade klimatet skapar.

På ett av seminarierna träffas infrastrukturexperter från hela Norden för att ta sig an de svåra frågorna om hur samhället ska värdera klimateffekter på lång sikt. Det vill säga längre in i framtiden än vad dagens klimatscenarier sträcker sig, och vilken strategi som behövs för att anpassa befintlig infrastruktur på ett effektivt sätt.

För första gången träffas också utvecklare av spel och interaktiva applikationer för klimatanpassning i Norden för att synliggöra detta styrkeområde och hitta nya utvecklingsmöjligheter.

Innan konferensen går av stapeln släpper FN:s klimatpanel, IPCC, den slutliga versionen av specialrapporten ”1.5 graders global uppvärmning”. Under klimatförhandlingarna i Paris 2015 efterfrågades ett vetenskapligt underlag som kan beskriva vilka klimateffekter som följer vid 1,5 graders global uppvärmning och möjliga utvecklingsvägar. På konferensen kommer en specialaktivitet ägnas åt rapporten och vad den säger om klimatanpassning.

Huvudtalare på konferensen är bland annat toppforskaren Karen O’Brien, professor vid Oslo universitet. Hon arbetar med frågor som rör globala miljöförändringar, omställning, sårbarhet, anpassning av klimatförändringar och säkerhet. Hon är särskilt intresserad av hur samhällen både skapar och svarar på förändringar.

Konferensen ingår i programmet för Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska Ministerrådet.

Arrangörer av Nordic Conference on Climate Change Adaptation (NOCCA) är SMHI, Linköpings universitet och Norrköpings kommun.

Nu finns programmet ute. Boka datumet – varmt välkomna!

 

VAR & NÄR

Datum: 23-25 oktober 2018

Plats: Louis De Geer Konsert & Kongress, Norrköping

KONTAKTPERSONER:

Åsa Sjöström
Verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI
Kontaktuppgifter: asa.sjostrom@smhi.se, 011- 495 82 18

Mattias Hjerpe
Universitetslektor Linköpings universitet,
Kontaktuppgifter: mattias.hjerpe@liu.se, 011- 36 34 38

Merja Willman
Koordinator hållbar utveckling, Norrköpings kommun
Kontaktuppgifter: merja.willman@norrkoping.se, 011- 15 19 83

OM NORDIC CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE ADAPTATION (NOCCA):

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer. Konferensen syftar till att utbyta idéer kring klimatanpassning och hitta möjligheter för lösningar i olika samhällssektorer, öka kunskapen om den senaste forskningen och praktiska erfarenheter av klimatanpassning samt diskutera hur man kan integrera åtgärder för att klimatanpassa och minska utsläppen av växthusgaser.
Hemsida samt program

 
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

076-495 7746