Det nuvarande målet ”25 % ekologiskt i offentlig sektor till 2010” har varit en viktig drivkraft för ökad konsumtion av ekologiska livsmedel i kommuner och landsting. Den offentliga sektorns konsumtion var 10,2 % av totala livsmedelsinköpen 2009 vilket kan jämföras med detaljhandelns 3 %. Eftersom flera kommuner och landsting har nått målet med råge så är det nu dags att spänna bågen ytterligare. Nya, högre mål efterfrågas av tjänstemän och politiker. 

På initiativ av EkoMatCentrum startades före sommaren ett upprop för ett nytt, högre konsumtionsmål för offentlig sektor. Uppropet har samlat drygt 150 underskrifter från kommuntjänstemän, landstings- och kommunpolitiker, företag och organisationer, bland andra: Lars Nellmer, KRAV; Christer Owe, Stiftelsen Ekocentrum; Gösta Skoglund, Miljöresurs Linné, Svante Axelsson, Generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Högre mål önskas

I EkoMatCentrums upprop frågades efter vilket mål som var önskvärt. Hälften av de som undertecknade uppropet svarade och majoriteten av dem önskade ett nationellt inriktningsmål på 50 procent ekologiskt i offentlig sektor1. På Ekologiskt Forums seminarium den 29 april om en ny ekostrategi föreslog arbetsgruppen för storhushåll målet: ”50 % ekologiskt i offentlig sektor år 2015”.

Viktigt för miljön och klimatet

Ekologisk produktion är ett viktigt redskap för att nå flera av Sveriges miljömål, bland annat Biologisk mångfald, Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö. En fortsatt satsning på ekologisk konsumtion är en viktig signal och drivkraft för ökad ekologisk produktion.

 25 %-målet har haft stor betydelse för utvecklingen av den offentliga eko-konsumtionen: 

  • Konsumtionen i hela offentliga sektorn låg 2009 på 10,2 % av totala livsmedelsinköpen. År 2006 var den 5,9 %. Det har nästan skett en dubblering.
  • I den privata ekokonsumtionen i detaljhandeln, där det inte finns ett offentligt mål, ligger försäljningen bara på ca 3 %. (The Nielsen Company 2009)
  • Kommuner som köper mindre än 1 % ekologiskt har minskat till 8 %, från 2003 då hela 41 % köpte mindre än 1 %.
  • En handfull kommuner, landsting och stadsdelar har redan passerat det nationella målet och ännu några fler kommer det att bli innan 2010 är till ända.
  • 61 % av kommunerna och landstingen har tagit ett politiskt beslut om att servera ekologisk mat. 1999 var det bara 28 % som hade politiska beslut eller mål. Antalet kommuner och landsting som tagit beslut om att satsa på ekologiskt har ökat med 100 % sedan 1999.
  • De allra flesta kommuner och landsting har numera ekologiska livsmedel med i sina avtal.

 (Källa: EkoMatCentrum: Ekologiskt i offentliga storhushåll 2010)

1) Förslag på nytt konsumtionsmål för offentlig sektor i uppropet.

25 % = 4 st

30-35 % = 9 st

40 % = 14 st

50 % = 34 st

90-100 % = 7 st

Kontaktpersoner:

Carin Enfors 08-582 444 24

Eva Fröman 08-779 59 29

EkoMatCentrum

 

 
EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30