Entreprenörerna Krister Olson, Balticgruppen, Anniqa Nygård, Grisbilen och professor Rikard Eriksson, Umeå universitet, har på förslag av landshövding Magdalena Andersson bjudits in till Sverigemiddagen på Stockholms slott i september.

Krister Olsson är sedan lång tid tillbaka en av Västerbottens mest välkända profiler inom näringslivet. Förutom att nå stor framgång i sitt mångsidiga företagande har Olson och företaget Balticgruppen starkt bidragit till staden Umeås och Västerbottens utveckling.

Anniqa Nygård, som tillsammans med maken Arne Edström drivit gården Edgården i Flarken sedan 1985, är initiativtagare till Grisbilen – en rullande gårdsbutik som erbjuder kunder runt om i Västerbotten närproducerad mat.

Rikard Eriksson, professor vid Institutionen för geografi vid Umeå universitet, forskar om arbetsmarknad, strukturomvandling och tillväxt. Rikard är också styrelseordförande för Centrum för regionalvetenskap (CERUM) och forskarutbildningsansvarig i kulturgeografi.

Sverigemiddagen är sedan 2013 form för en av de årligt återkommande representationsmiddagarna vid Hovet. Kungafamiljen vill genom den uppmärksamma personer som gjort betydande insatser lokalt, regionalt eller nationellt.

Årets Sverigemiddag äger rum den 20 september på Stockholms slott. Inbjudna gäster är representanter från kultur, näringsliv, utbildning, idrott och föreningsliv från Sveriges 21 län samt alla landshövdingar.

För mer information kontakta:
Magdalena Andersson
Landshövding Västerbottens län
070-645 90 90
magdalena.andersson@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 37
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41