Kristina Taylor har valts till ny ordförande för Sveriges Psykologförbund. Beslutet togs med stor majoritet på förbundets första digitala kongress som skedde nu i helgen.

Kristina Taylor har sedan 2013 varit ordförande för Psykologförbundets Etikråd. Hon är verksam som skolpsykolog i Värmdö kommun och har varit facklig förtroendeperson på sin arbetsplats. Kristina Taylor har länge undervisat i yrkesetik, bland annat på psykologernas specialistutbildning och har under flera år svarat på etikfrågor från psykologer i Psykologtidningen.


Sveriges Psykologförbund är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik. Förbundet har närmare 12 000 medlemmar. 


 Kontakt


Susanne Bertman

Pressansvarig

susanne.bertman@psykologforbundet.se

0709 67 64 13

Anders Wahlberg

ordförande

Anders.Wahlberg@psykologforbundet.se

0705 52 07 07