Bakgrund

Under 2013/2014 genomfördes en om- och tillbyggnad av kök och serveringsytor på Kalmar Slott. För första gången på 120 år fick Kalmar Slott en tillbyggnad, i form av ett nytt kök, och delar av interiören byggdes om för att förbättra serveringsytorna. Bland annat öppnades Gustav Vasas valv från 1500-talet upp för middagsgäster.

Kontraktet som avser serveringsverksamheten på Kalmar Slott är en tjänstekoncession och omfattas därför inte av upphandlingsskyldighet enligt lagen om offentlig upphandling. För att konkurrensutsätta serveringsverksamheten valde Destination Kalmar ändå att göra en tjänstekoncessionsupphandling och kontraktet tilldelades Slottsrestaurang Kalmar AB, som skulle driva verksamheten genom krögarna Charlotta och Tomas Begic.

Efter det att Slottsrestaurang Kalmar AB tilldelades kontraktet drabbades dess företrädare av en allvarlig sjukdom, vilket ledde till restförda skulder i företrädarens bolag. Detta fick i sin tur till följd att företrädaren saknade möjlighet att få serveringstillstånd för Slottsrestaurang Kalmar AB. Detta uppdagades kort tid före det att restaurangen skulle öppna och bara dagar före sedan länge inplanerade evenemang. Samarbetet med Slottsrestaurang Kalmar AB avbröts därför och ett kortare avtal tecknades med en annan leverantör, som anställde Charlotta och Tomas Begic och bedrev verksamheten genom dem.

Nu tar Charlotta och Tomas Begic över kontraktet genom sitt bolag Charlotta och Tomas Begic AB, då de var en del av den tjänstkoncessionsupphandling som gjordes och då de har den erfarenhet och det kunnande som har eftersökts.Kalmar är inte bara en populär sommarstad. Här finns även ett modernt universitet, innovativa företag, massor av spännande evenemang och en historisk stadskärna i havsnära miljö.


Kontakt


Lisa Gefvert

Pressansvarig

lisa.gefvert@kalmar.com

0480-45 34 04

Emelie Nilsson

Presskontakt, Kalmar Slott

emelie.nilsson@kalmar.com

0480-45 34 06

Jenny Roloff

Bildansvarig

jenny.roloff@kalmar.com

0480-45 34 02

Åke Andersson

VD

ake.andersson@kalmar.com

0480-45 34 01

Stefan Johnson

Turismchef

stefan.johnson@kalmar.com

0480-41 77 10

Mimmi Mannheimer

Slottschef, Kalmar Slott

mimmi.mannheimer@kalmar.com

0480-45 14 93