Behovet av kompetenta medarbetare till vård och omsorg är stort och känt. Genom coronapandemin har behovet blivit ännu tydligare och mer akut. Idag tisdag sker därför det första utbildningstillfället av Kronobergs grundläggande introduktionsutbildning inom vård och omsorg.

Det finns ett stort underskott på utbildad personal som kan möta behoven inom kommunernas omsorgsverksamhet. I Kronoberg bedrivs därför ett aktivt arbete för att möta detta behov. Inte minst genom att fortbilda personal. Nu riktas även ESF-projektet ”Framtid vård och omsorg Kronoberg” om.

- Majoriteten av vårens planerade aktiviteter för vård- och omsorgspersonal i blev inställda. Samtidigt lyftes en stor efterfrågan på en beredskapsutbildning inom vård och omsorg bland Kronobergs kommuner. Då började vi fundera på hur vi kan ställa om, säger Alexandra Forsman, projektledare Framtid vård och omsorg Kronoberg.

Läs hela pressmeddelandetVart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt