Utmaningarna för att minska vår klimatpåverkan är många och våra resor står för en femtedel av vårt koldioxidutsläpp. Därför satsar Region Kronoberg och Energikontor Sydost på att hjälpa Kronobergs arbetsplatser, både offentliga och privata, att klimateffektivisera sina resor och godstransporter. Under en treårsperiod får arbetsplatserna verktyg som ska göra det enklare för deras anställda att resa miljövänligare till, från och inom jobbet.

- Alla måste arbeta tillsammans för att minska vår klimatpåverkan och göra Kronoberg grönare. Att satsa på att göra länets arbetsplatser klimatsmartare och få in miljötänket i vardagen är viktiga steg för att vi ska nå våra klimatmål, säger Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Ta del av hela pressmeddelandet och kontaktuppgifter till projektledaren Maria Persdotter.


Stefan Silvander Ahlrik
Säkerhetsstrateg
+46 470 58 94 43| + 46 767 207 840
stefan.ahlrik@kronoberg.se
www.regionkronoberg.seKontakt