Under maj månad är det dags för 450 elever i Kronoberg att inta Huseby Bruk och ta del av vårterminens belöning i skogstemat Make IT Wild. Under en fartfylld och klurig dag får eleverna uppleva Utomhus på Huseby och praktiskt utforska naturvetenskap, teknik och matematik.

Utomhus på Huseby är en belöning till de klasser som under vårterminen arbetat med undervisningskonceptet Maker tour – Mot nya höjder. Belöningen är ett samarbete mellan Maker tour – Mot nya höjder, Linnéuniversitetet och Huseby Bruk.

I belöningen får eleverna ta del av escape room-formatet Utelåst, en interaktiv fotoutställning, lära sig mer om Linnéuniversitetets "En låda på vinden", testa sina konstruktionskunskaper i en maker-verkstad och på nya sätt utforska skog och natur.

På grund av rådande omständigheter kommer Huseby Bruk att vara stängt för allmänheten under belöningsperioden. Endast en klass åt gången kommer att vistas på Huseby för att ta del av belöningen.

Vill du vara med under en belöningsdag när en klass från Kronoberg upplever Utomhus på Huseby kontakta projektledare Caroline Schough, caroline.schough@kronoberg.se, 070-822 45 54.

Schema belöningsveckorna 20, 21, 22 och 23 (vilka dagar eleverna besöker Huseby Bruk varje vecka varierar)

Klockan 9.30: Utställning i Masugnen: Linnéuniversitetets ”En låda på vinden”, interaktiv fotoutställning och maker-verkstaden ”Make IT Wild”

Klockan 11.30: Utomhusaktivitet: escape room-formatet Utelåst, guidad tur på Huseby slott, skogsbad 

Vad är Maker tour – Mot nya höjder?
Maker tour – Mot nya höjder är ett undervisningskoncept i Kronobergs, Gävleborgs och Gotlands grundskolor. Konceptets syfte är att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik och att bygga broar mellan skola och arbetsliv. Maker tour – Mot nya höjder drivs av Region Kronoberg, Tekniska museet, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kronobergs län.


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt