Det står klart att ÅVC Tegelviken är Human Bridges enskilt bästa insamlingsställe för textilier i södra Sverige. Vid årets slut kommer man att ha samlat in 90 ton textilier här. Siffran för samtliga KSRR:s ÅVC:er landar på över 300 ton.

Det var 2012 som KSRR och Human Bridge startade en gemensam textilinsamling. Samarbetet har höjt insamlingsvolymen per invånare avsevärt. 
- KSRR arbetar ständigt för att minska avfallet, det är ett av våra viktigaste mål. Att se till att textilierna återanvänds istället för att gå till förbränning känns som ett viktigt steg i arbetet för ett mer hållbart samhälle, säger förbundschef Jan Fors.

Till KSRR:s och Human Bridges textilinsamling kan invånarna skänka kläder och textilier (oavsett skick), skor, hattar, skärp, väskor och accessoarer. Insamlade textilier säljs i Human Bridges secondhandbutiker och används i olika biståndsinsatser runtom i världen. De textilier som inte är möjliga att återanvända återvinns och används bland annat i tillverkning av nya textilprodukter.

Visste ni att…

  • Varje person i Sverige konsumerar ca 15 kg textil/år.
  • För att odla 1 kg bomull kan det gå åt så mycket som 30 000 liter vatten.
  • Endast 20% av alla textilier går till återanvändning idag. Detta innebär att omkring 100 000 ton textilier varje år inte återvinns.
  • Återanvändning är ett av de allra mest effektiva sätten att ta tillvara och spara på jordens resurser.
KSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.


Kontakt


Ulrika Bergström

Kommunikationsansvarig

ulrika.bergstrom@ksrr.se

070-654 02 41