Från och med måndagen den 13 augusti 2018 finns KSRR på sitt nya huvudkontor i Moskogen.

Återvinningscentralen lämnade Tegelviken redan i juni och nu flyttar även den resterande verksamheten. 

Administrationen med kundservice och hela inslamlingsorganisationen utgår från och med måndag från den nybyggda anläggningen i Moskogen.

I och med detta finns ingen verksamhet alls kvar i Tegelviken. KSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.


Kontakt


Ulrika Bergström

Kommunikationsansvarig

ulrika.bergstrom@ksrr.se

070-654 02 41