ÅVC Kalmar i Smedby Fotograf/Källa: KSRR

I vår senaste kundmätning "Ett rent nöje" uppger hela 93 procent att de är nöjda, eller mycket nöjda med KSRR:s avfallshantering. Ännu fler, 96 procent, uppger att de är nöjda med besöken på våra återvinningscentraler (ÅVC).

Vartannat år genomför KSRR en stor kundnöjdhetsmätning för att få veta vad hushållen tycker om vår service. 1237 hushåll i våra fem medlemskommuner svarade och gav sin syn på hur de tycker att tjänsterna fungerar i vardagen.

-Vi är oerhört stolta över 2019 års kundenkät! KSRR:s politiker och alla medarbetare har tillsammans gjort det möjligt, säger KSRR:s förbundschef Maria Schade om den höga nöjdheten.

Att betyget för ÅVC:erna är högt är ingen tillfällighet. Sedan 2015 har KSRR byggt fem helt nya ÅVC:er: Storskogen, Kalmar, Figeholm, Kristdala och Alsterbro. De tre sistnämnda är så kallade obemannade självservice-ÅVC:er som är öppna varje dag.

Tillgänglighet är en av de starkt bidragande orsakerna till nöjdheten. En annan tydlig framgångsfaktor är vår ÅVC-personal.

-Vi har utökat öppettiderna på alla anläggningar, samtidigt som vi lägger stor vikt vid att personalen jobbar aktivt för att guida ÅVC-besökarna på bästa sätt. Det ska vara lätt att göra rätt, men också svårt att göra fel.

Hushållen som deltog i undersökningen tillfrågades också att med egna ord beskriva KSRR. Ord som ”bra, grön, trygg, ordning, miljömedveten och pålitlig” användes mest frekvent. (Bild: Ordmolnet visar de ord som hushållen valt att beskriva KSRR med. Ju oftare ett ord nämndes desto större visas det)

-Resultatet är en viktig och användbar värdemätare för hur vi uppfyller de fastlagda målområdena i avfallsplanen.

Undersökningen har genomförts av Utredarna AB, som gör liknande undersökningar i hela Sverige. I jämförelse med andra kommuner och förbund har KSRR en sällsynt hög andel nöjda kunder.


Bifogade filer

 NKI 2019

 Ordmoln


Platser

Kalmar

KSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.


Kontakt


Ulrika Bergström

Kommunikationsansvarig

ulrika.bergstrom@ksrr.se

070-654 02 41

Maria Schade

Förbundschef

maria.schade@ksrr.se