Huvudkontoret i Moskogen från ovan Fotograf/Källa: Teknomedia/KSRR

Med 82 poäng av 100 möjliga tar KSRR ett skutt uppåt på listan över Sveriges bästa avfallshanterare – från plats 46 till plats 30 av 275 anslutna kommuner, bolag och förbund.

Det är branschorganisationen Avfall Sverige som för åttonde året presenterar sin lista över vilka som är bäst i Sverige på att ta hand om invånarnas avfall.

- Det känns riktigt bra att vi förbättrar oss hela tiden. Vi har arbetat både målmedvetet och uthålligt för att hela tiden bli bättre på det vi gör. Nu får vi bekräftelse på att vi jobbat rätt, säger KSRR:s förbundschef Maria Schade.

KSRR samlade ihop sina poäng bland annat via mycket hög kundnöjdhet med generös tillgänglighet på alla ÅVC:er. Även att endast en liten andel av hushållsavfallet deponeras genererade många extrapoäng. 

Andra saker som bidragit är att hela fordonsparken är fossilbränslefri – alla sopbilar för insamling av mat- och restavfall körs på förnybart bränsle.

- KSRR har bra miljövärden när det gäller återvinning, särskilt när det gäller att nyttja matavfallet som resurs så att både växtnäring och energi (biogödsel och biogas) tas tillvara, säger Jenny Westin, Avfall Sveriges rådgivare för taxor och statistik.

Även om avancemanget är en uppenbar framgång, är siktet självklart inställt på att bli ännu bättre. Och det finns förbättringspotential.

- Vi ligger riktigt bra till när det gäller mat- och restavfall. Betyget dras ändå ner då vi tar emot väldigt mycket grovavfall. Här måste vi alla hjälpas åt och jobba ännu hårdare för att se till så att avfallet inte uppstår över huvud taget, konstaterar Maria Schade.

Årets vinnare blev Kristianstad med 92,3 poäng, tätt följd av Ängelholm (92 poäng) och Falun (91,9). Listan tas fram med hjälp av statistik från det web-baserade statistiksystemet Avfall Web som sedan räknas ihop med ett sammanvägt index som speglar den generella avfallsverksamheten.

Totalt ingår 16 nyckeltal fördelat på fyra områden och maxpoängen är 100. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte.

De fyra områdena är:

  • Förebyggande och avfallsmängder
  • Återvinning av material och matavfall
  • Miljöeffekter och kvalitet i insamlingen
  • KundnöjdhetKretslopp Sydost är ett kommunalförbund som ansvarar för att omhänderta hushållens avfall, informera om källsortering och verka för minskat avfall inom våra medlemskommuner Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge. Inom förbundet bor det ca 185 000 invånare. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos Kretslopp Sydost arbetar ca 90 medarbetare och vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och Kretslopp Sydost omsätter ca 205 Mkr årligen.


Kontakt