Kultur i Västs filmkonsulent Pia-Mari Wehrling har utsetts till ordförande i ett av fyra nationella branschråd som är en viktig del i Sveriges nya filmpolitik som träder i kraft 1 januari 2017.

Efter årsskiftet får Sverige en ny, helstatlig filmpolitik, en historisk förändring från de filmavtal som kännetecknat svensk film de senaste femtio åren. Svenska Filminstitutet har i uppdrag att genomföra den nya filmpolitiken. Branschens inflytande ska stärkas genom fyra branschråd:

Rådet för utveckling och produktion
Rådet för spridning och visning
Rådet för filmarvsfrågor
Rådet för filmpedagogiska frågor

Filmkonsulent Pia-Mari Wehrling har, efter en lång nominerings- och valprocess, utsetts till ordförande i Rådet för filmpedagogiska frågor.

– Ett otroligt viktigt område med en enorm utvecklingspotential, säger Pia-Mari Wehrling.

Hon vill bredda begreppet filmpedagogik, så att det inte bara omfattar barn och unga. I stället vill hon innefatta film i ett livslångt lärande, för människor i alla åldrar.

– Filmpedagogiken har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Visuell kompetens och filmkunnighet rör alla i dag, inte bara dem som finns i kultur- och utbildningssektorn.

I råden, som ska träffas två gånger per år, ingår en bred samling branschaktörer, fler än de som omfattades av det tidigare filmavtalet. Råden kommer att ha inflytande över bland annat utformningen av stödsystem.

– Det är viktigt att Västra Götalandsregionen får vara med och påverka den nya filmpolitiken. Att vi fått en ordförandepost i ett av branschråden känns som ett kvitto på att vi ligger i framkant, säger Pia-Mari Wehrling.

 

Kontakt

Pia-Mari Wehrling, filmkonsulent, Kultur i Väst

073 821 00 02

pia-mari.wehrling@kulturivast.se

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.seKontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45