En tydligare, effektivare och mer samordnad regional kulturverksamhet. Det är målet när Västarvet och Kultur i Väst från 1 januari 2020 tillsammans bildar Västra Götalandsregionens nya Förvaltningen för kulturutveckling. Ambitionen är att bidra till att alla som bor i Västra Götaland får tillgång till ett rikt kulturliv.

Inom förvaltningen samlas kompetens inom bland annat olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom tillgänglighet och barn och unga.
 
Bland annat innebär det att förvaltningen ska:

 • bedriva verksamhet på sex museer och besöksmål; Forsviks bruk, Göteborgs naturhistoriska museum, Lödöse museum, Slöjd & Byggnadsvård på Nääs, Vitlycke museum och Vänersborgs museum

   
 • erbjuda kommunerna och civilsamhället i Västra Götaland specialistkunskap inom kultur-, natur och kulturarvsområdena

   
 • erbjuda kunskap kring samordning och genomförande av projekt och aktiviteter på uppdrag av och i samarbete med kommunerna och civilsamhället i Västra Götaland

   
 • genomföra projekt på uppdrag av och i samarbete med kommunerna och civilsamhället i Västra Götaland

   
 • ansvara för den regionala biblioteksverksamheten och tillsammans med kommunerna i Västra Götaland driva och utveckla verksamheten

Förvaltningen har också ett tydligt uppdrag att arbeta utifrån de behov som andra aktörer i regionen har och på så sätt i förlängningen att skapa möjligheter för invånarna i Västra Götaland att ta del av ett rikt kulturliv.

- Med en gemensam regional kulturförvaltning ska verksamheten bli tydligare, bättre samordnad och mer effektiv. Bland annat ska det bli lättare för samarbetsparter som kommuner och föreningar att förstå hur ansvar och uppgifter inom kulturområdet i regionen är fördelade, säger Eva Arrdal, tillförordnad förvaltningschef från 1 januari 2020.
 
Bakgrund
I maj 2019 beslutade regionfullmäktige i Västra Götaland att de båda förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet tillsammans ska bilda en gemensam förvaltning från och med år 2020, Förvaltningen för kulturutveckling. Samtidigt ersätts förvaltningarnas styrelser av en gemensam politisk styrelse. Arbetet med förberedelserna har pågått intensivt under hösten och samordnats av Eva Arrdal som också blir tillförordnad förvaltningschef från 1 januari fram till dess att Kerstin Alnebratt som är ny förvaltningschef tillträder 1 april 2020.

Om Kultur i Väst och Västarvet

Kultur i Väst och Västarvet är båda utförarförvaltningar i Västra Götalandsregionen med uppdrag från kulturnämnden. Västarvets verksamhet har fokus på natur- och kulturarv medan Kultur i Västs verksamhet är inriktad på konstarter, arrangörsutveckling, samhällsutveckling, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Kultur i Väst har även ansvar för den regionala biblioteksverksamheten. Förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet har idag drygt 250 medarbetare.
 

KONTAKT
Eva Arrdal, tillförordnad förvaltningschef från 1 januari 2020

Mobil: 070-562 98 50Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45