Kulturborgarrådet Sjöstedt (FP) ger Badhusföreningen skulden för att Aspuddsbadet är slitet och använder det som huvudargument för att riva badet. I själva verket är det Stockholms stad - inte Badhusföreningen - som bär ansvaret för att badet är nedgånget och behöver upprustas. Enligt ett avtal mellan Stockholms stad och Badhusföreningen från 1986 är det staden som är ansvarig för den årliga översynen av badet. Sådana årliga inspektioner har inte gjorts.

På frågestunden i Stadshuset på måndag den 2/11 kommer Miljöpartiets gruppledare Stefan Nilsson att ställa följande fråga till Kulturborgarrådet Sjöstedt: - Hur kan du hävda att det är Badhusföreningens som bär skulden för att Aspuddsbadet är nedgånget och i behov av upprustning, när det är staden som har brustit i sitt ansvar?

Turerna runt Aspuddsbadet har varit långa och många och konflikten har nu trappats upp inför planerad rivning i december, inte minst på Madeleine Sjöstedts egen blogg. För att stoppa rivningen har det bildats en särskild aktionsgrupp som just nu ockuperar badet. Aktionsgruppen samlar ett stort medborgarengagemang i frågan och arrangerar bland annat välbesökta filmvisningar och kulturkvällar i de rivningshotade lokalerna.

- Enligt ett nytt utlåtande (091016) från Stockholms stads egna experter är badet av stort kulturhistoriskt värde och ska enligt plan- och bygglagen inte förvanskas. Det är nu dags för Folkpartiet och Moderaterna att släppa prestigen och rädda badet, som är värdefullt för så många i området runt Aspudden, säger Stefan Nilsson (MP).

För kommentarer: Stefan Nilsson (MP) gruppledare 076-12 29 627, Adam Axelsson borgarrådssekreterare 076-12 29 657      Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02