Entreprenörer inom kulturella- och kreativa näringar spelar en central roll för Västra Götalands framtid. Det menar Västra Götalandsregionens kulturnämnd som tillsammans med regionutvecklingsnämnden beslutar om ett handlingsprogram för att stärka dessa näringar. Omkring 20 miljoner kronor investeras under en treårsperiod.

- Det framgår av exempelvis EU:s prioriteringar och prognoser att de kulturella och kreativa näringarna får en allt större betydelse i takt med att traditionell tillverkningsindustri förändras. Västra Götaland ligger idag långt framme, men ska vi behålla den positionen måste vi våga satsa på stärkt utveckling, både med tanke på sysselsättning och tillväxt, men också för att skapa förutsättningar för ett starkt kulturliv, säger Alex Bergström (S), kulturnämndens ordförande.

Idag beräknas sju procent av de yrkesaktiva i Västra Götaland arbeta inom kultur- och upplevelsesektorn. Viktiga produktionsmiljöer och mötesplatser existerar, som Film i Väst och Bok- och Biblioteksmässan för att bara nämna några. 7340 företag är aktiva inom näringsområdet kulturella och kreativa näringar (KKN).

En viktig utmaning för att få antalet företag att öka, och stärka de som redan finns, är bland annat att se hur marknaden för deras produkter och tjänster kan öka berättar kultursekretariatets ansvarige handläggare Lars Lundgren. För att åstadkomma detta planeras aktiviteter för att underlätta exempelvis export.

Bygger på erfarenhet
Det nya handlingsprogrammet sträcker sig över åren 2014-2016 och omfattar, från kulturnämndens sida 1,5 miljoner för 2014 och planen är att fortsätta satsa i motsvarande takt även de nästkommande två åren.

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen antog handlingsprogrammet redan tidigare i höst och ska satsa tre miljoner kronor årligen 2014-2016. Med ytterligare externa medel i form av tillskott från exempelvis EU och näringslivet beräknas satsningen omsätta drygt 20 miljoner kronor under hela projekttiden.

Programmet går i linje med ”Västra Götaland 2020", Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling och kulturstrategin ”En mötesplats i världen” och har som övergripande mål att Västra Götaland år 2016 ska vara ledande i Sverige gällande utveckling och hållbar tillväxt inom KKN-sektorn, samt det ledande och koordinerande området gällande kunskap och erfarenhetsutbyte inom KKN-sektorn.

Bland de planerade insatserna märks grundande av aktörsnätverk, utveckling av tjänster för att underlätta exempelvis tillfälligt företagande och övergång till eget företagande inom KKN-sektorn, rådgivningstillfällen och utveckling av modeller för crowd funding inom KKN, samverkansprojekt gentemot andra samhällsområden/näringsliv och kompetensinsatser. Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se