Västra Götalandsregionen bjuder in till ett digitalt Kulturting hösten 2021. Tema för årets kulturting är ”kulturlivets återstart”.

– För att även i framtiden ha ett livskraftigt kulturliv i hela regionen behöver vi utifrån våra olika roller bidra till återstarten av kulturlivet. Detta gör vi genom att tillsammans skapa goda förutsättningar för alla delar i den kulturella infrastrukturen och därför kommer kulturtinget vara ännu viktigare än tidigare, säger Sofia Wik, ordförande i Styrelsen för kulturutveckling.

Kulturting är en gemensam mötesplats för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Konferensen vänder sig till politiker och tjänstepersoner inom kulturområdet i kommun, kommunalförbund och region men också representanter för det fria kulturlivet och civilsamhället.

Syftet är att skapa ett kulturpolitiskt forum som ett led i att genomföra den regionala kulturstrategin. Det ska också stärka dialogen mellan region, kommuner och kommunalförbund, och med det civila samhället och det fria kulturlivet.

– Kulturtinget bidrar till att vi kan kroka arm och samtala på olika nivåer i Västra Götaland och utveckla kulturen tillsammans. Vi har en ny kulturstrategi för Västra Götaland sen det förra kulturtinget hölls och ett helt nytt utgångsläge för kulturen med anledning av pandemin. Jag hoppas att så många som mjöligt kommer att delta i samtalen då temat är kulturlivets återstart, säger Conny Brännberg, ordförande för Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Senast föregående Kulturting hölls 2018 som en heldagskonferens i Göteborg. Årets kulturting kommer att genomföras digitalt med anledning av pandemin, vilket förhoppningsvis även bidrar till att fler kan delta. Arrangör av Kulturting 2021 är Förvaltningen för kulturutveckling tillsammans med Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Kontakt

Sofia Wik (C), ordförande Styrelsen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen
Tel: 073-725 85 02

Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Om Förvaltningen för kulturutveckling
I Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av museer och besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom tillgänglighet och barn och unga. www.vgregion.se/kulturutveckling

Om Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare, och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kultur kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland. www.vgregion.se/kultur

 

Relaterade bilderKontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45