Mikrofinansiering, crowdfunding eller gräsrotsfinansiering – den nya trenden har många namn.
Modellen bygger på att många små investeringar från privatpersoner möjliggör nya projekt. Västra Götalandsregionens kulturnämnd har valt att prova metoden i två år och satsar 200 000 kronor årligen.

I april 2013 beslutade kulturnämnden om ett antal insatser i linje med Västra Götalands kulturplan 2013-2015. Mikrofinansiering är en av dessa beslutade insatser och är tänkt att öka antalet kulturprojekt genom investeringar från privatpersoner. Tanken är också att de supporters som väljer att bidra till kulturprojekt dessutom kan bidra till att skapa mer uppmärksamhet kring projekten.

- Kulturnämndens främsta uppdrag är att skapa förutsättningar för så mycket kultur som möjligt, av så hög kvalitet som möjligt och i det perspektivet tror kulturnämnden på mikrofinansiering, säger Alex Bergström (S), kulturnämndens ordförande. Mikrofinansiering har visat sig framgångsrikt på den kommersiella marknaden när det gäller att utveckla produkter som filmer och TV-spel så det ska bli spännande att se hur medborgarna i regionen väljer att utöva sitt inflytande i det här projektet, för här kan man verkligen tala om att individen kan påverka kulturen.

Stödet fördelas efter intresse
Den modell av mikrofinansiering som kulturnämnden nu prövar är utvecklad av Crowdculture (www.crowdculture.se) och via den webbplattform som redan existerar kan kulturaktörer hitta investerare för att förverkliga projekt.

De 400 000 som Västra Götalandsregionen går in med är tänkt att ge en extra skjuts i uppstartsfasen av mikrofinansierad kultur.
Fördelningen av pengarna räknas ut genom en algoritm som är inbyggd i webbplattformen och styrs av allmänhetens intresse. De projekt där privatpersoner går in och bidrar med mycket pengar får en större del av pengarna från kulturnämnden.

Utöver de extra pengarna arrangerar kultursekretariatet i Västra Götalandsregionen informationsträffar och workshops där man bjuder in kulturlivet för att berätta om hur man ska göra för att förbereda sina projekt så väl som möjligt för den nya stödmodellen.

- Det är viktigt att understryka att vårt beslut att testa mikrofinansiering inte handlar om att backa i den offentliga finansieringen av kultur, tvärtom. Västra Götalandsregionen ska fortsatt satsa så starkt vi bara förmår, gärna tillsammans med staten och våra kommuner, men kulturnämnden är övertygad om att ingen kulturskapare säger nej till ännu lite mer resurser för att förverkliga sina projekt, säger Alex Bergström.

För mer information om kulturnämndens test med mikrofinansiering, se www.youtube.com/user/vgrkultur Där finns en film som berättar mer. Läs också mer om den nya stödformen på www.vgregion.se/kulturVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se